• Tin học

  [ インラインがぞう ]

  đồ họa trực tuyến [inline graphic]
  Explanation: Là cách một số file đồ họa được nhúng hoàn toàn trong tài liệu HTML hay trang Web và có thể được hiển thị bởi trình duyệt. Làm vậy sẽ tránh được việc cần thiết một số file đồ họa riêng rẽ và tăng tốc độ hiện thị tài liệu HTML.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X