• Tin học

    quản lý tài nguyên doanh nghiệp [ERP (Enterprise Resource Planning)]
    Explanation: Là một cách tiếp cận với việc quản lý thông tin kinh doanh dựa trên hệ thống các phần mềm được tích hợp để cung cấp dữ liệu về doanh nghiệp ở tất cả các mặt như: sản xuất, tài chính, nhà kho, nhân lực, bán hàng...

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X