• adj-na

  dễ dàng/dễ/đơn giản
  イージー・オープン・キャップ: nắp dễ mở (easy-open cap)
  イージー・ドライブ: lái đơn giản
  イージー・ソフトウェア: phần mềm dễ dùng (không cần có kiến thức máy tính cũng dùng được)

  Tin học

  ngôn ngữ xử lý chuỗi cấp cao [Ez]
  Explanation: Là một ngôn ngữ xử lý chuỗi cấp cao được tạo ra từ SNOBOL4, SL5 và Icon.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X