• Tin học

    trao đổi dữ liệu điện tử [EDI (electronic data interchange)]
    Explanation: Một tiêu chuẩn dùng cho việc trao đổi bằng phương pháp điện tử các tài liệu doanh thương, như các danh đơn hàng gửi và các phiếu trả tiền chẳng hạn, đã được thành lập bởi Hiệp hội các tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu ( Data Interchange Standard Association - DISA). Sử dụng các mã trong ngành, như BT cho " Bill To" , hoặc ST cho " Ship To" , EDI xác định các khuôn thức mà dữ liệu dựa vào để được truyền bằng phương pháp điện tử. Bằng cách bảo đảm mọi truyền thông dựa trên EDI đều có cùng dữ liệu ở cùng một chỗ, định ước này cho phép các công ty trao đổi các phiếu trả tiền và các tài liệu khác bằng phương pháp điện tử.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X