• Tin học

    ISO 9735 [EDIFACT]
    Explanation: Là một tiêu chuẩn của ISO cho trao đổi dữ liệu điện tử trong quản trị, thương mại và vận tải.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X