• Tin học

    dịch vụ thư mục nâng cao [EDS/Enhanced Directory Service]
    Explanation: Là một dịch vụ thư mục phân tán, tích hợp rất phổ biến với sự quản trị tập trung hay sao bản.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X