• Tin học

    EDO RAM [EDO RAM (extended data out random access memory)]
    Explanation: Là một kiểu RAM động cho phép giữ lại dữ liệu cho CPU trong khi tiếp tục chuẩn bị cho lần truy cập dữ liệu tiếp theo. Vi thế tốc độ được nâng cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X