• Tin học

    chương trình Emacs [Emacs]
    Explanation: Là một chương trình soạn thảo rất phổ biến trên Unix và hầu hết các hệ điều hành khác. Nó là chương trình open source.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X