• Tin học

    thế giới điện tử [eWorld]
    Explanation: Thường được dùng để chỉ về các vấn đề thuộc về lĩnh vực điện tử. Hoặc là một dịch vụ máy tính trực tuyến ra đời ngày 20 - 6 - 1994, do hãng Apple Corporation thiết kế đặc biệt để dùng cho các máy Macintosh. eWorld cung cấp định giá chứng khóan, thư điện tử, các hội nghị, tin tức, thể thao, thời tiết, và các thông tin của Apple/Macintosh, như tên các cửa hàng đại lý chẳng hạn. AppleLink, một dịch vụ trực tuyến về doanh thương của hãng Apple, đã được hợp nhất với eWorld cũng cung cấp hàng loạt các cuộc hội nghị, các tệp tin, và các thông tin khác cho Macintosh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X