• Tin học

    WIN.INI [WIN.INI]
    Explanation: Trong Windows 3.x và MS.DOS, đây là file khởi tạo dùng để chuyển các thông tin cấu hình chương trình đến hệ điều hành. Trong Windows 9x trở lên, nó được thay thế bởi hệ thống registry.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X