• Tin học

    [ ウィンドウ上限 ]

    lề cửa sổ phía trên/giới hạn trên của cửa sổ [upper window edge]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X