• Tin học

    [ ウィンドウを画面いっぱいの大きさにする ]

    tăng tối đa kích thước cửa sổ [to maximize a window size]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X