• Tin học

    [ ウィンドウサイズを元に戻す ]

    khôi phục lại kích thước bình thường cho cửa sổ [to restore the window to normal size]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X