• Tin học

    phần mềm có cửa số [windowing software]
    Explanation: Là các phần mềm có giao diện dựa trên cửa sổ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X