• Tin học

  [ ウィンドウビューポートへんかん ]

  chuyển đổi cửa sổ hiển thị [window/viewport transformation/viewing transformation]
  Explanation: Là sự chuyển đổi từ hệ tọa độ của Windows sang hệ tọa độ của Viewport. Bạn có thể xem MSDN phần về DC (Device Context) để biết thêm chi tiết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X