• n

  vi-rut
  ウイルス・スキャンする: quét vi-rút
  エイズ(ウイルス)に感染するリスクを下げる: làm giảm rủi ro nhiễm (vi-rút) Aids

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X