• Tin học

    [ ウイルスをはいじょする ]

    loại bỏ virus/quét sạch virus [to screen out viruses]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X