• n

  người nữ hầu bàn/nữ phục vụ bàn/nữ tiếp viên
  ウェイトレス求人広告: thông báo tuyển nữ phục vụ bàn
  手をたたいてウェイトレスを呼ぶ: vỗ tay gọi người hầu bàn (bồi bàn)
  不親切な ウェイトレス: một nữ hầu bàn không lịch sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X