• n

  giấy từ bỏ/giấy khước từ/sự khước từ/bác bỏ
  ウェーバー条項: hạng mục bị bác bỏ
  私は、その会社を責任から解放するウェーバーの証書に署名するように求められた: tôi bị yêu cầu phải ký vào giấy chứng nhận miễn trách nhiệm cho công ty đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X