• Tin học

    tích hợp mức wafer [wafer-scale integration]
    Explanation: Là quá trình sản xuất trên cùng một tấm wafer có các bộ vi mạch khác nhau và nối các vi mạch này lại thành một mạch duy nhất chiếm cả wafer. Wafer là một tấm chất bán dẫn hình tròn dùng trong sản xuất vi mạch.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X