• n

  trọng lượng/sức nặng/gánh nặng
  バット・ウエート: trọng lượng của chiếc gậy đánh bóng
  間接税のウエートを高める: tăng gánh nặng của thuế gián tiếp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X