• Kỹ thuật

    [ うおますりーすう ]

    tham số Womersley [Womersley parameter (9)/Womersley number]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X