• n

  Uzbekistan
  イスラム運動ウズベキスタン(アル・カイダのネットワークを構成するテロ組織の一つ): Islamic Movement of Uzbekistan (tên một tổ chức khủng bố thuộc mạng lưới Al-Qaeda)
  ウズベキスタン共和国: Nước cộng hòa Uzbekistan.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X