• Kỹ thuật

    [ ウレタン原料配合 ]

    phối trộn nguyên liệu Urethane [formulation of urethane]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X