• n

  bọt uretan
  ウレタンフォーム材料 : vật liệu bọt uretan
  軟質ウレタンフォーム: bọt uretan dẻo
  ウレタン・フォーム・マットレス: đệm bọt uretan (urethane foam mattress)

  Kỹ thuật

  bọt polyurethane [polyurethane foam]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X