• Kỹ thuật

    [ えねるぎーせんいおんど ]

    nhiệt độ chuyển hóa năng lượng [energy transition temperature]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X