• Tin học

    giao thức MNP [MNP/Microcom Networking Protocol]
    Explanation: Là một giao thức kết nối chuẩn công nghiệp sử dụng cho kết nối modem thông qua mạng telephone tế bào.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X