• Tin học

    hệ điều hành MVS [MVS/Multiple Virtual Storage]
    Explanation: Là một hệ điều hành dành cho các máy Mainframe của IBM.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X