• Tin học

    định dạng MPEG/chuẩn MPEG [MPEG]
    Explanation: Là một định dạng cho file âm thanh/hình ảnh số. Các file này thường có đuôi là .mpg.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X