• Tin học

  [ エラーけんしゅつふごう ]

  mã hóa phát hiện lỗi [Error-Detecting Code (EDC)]
  Explanation: Là một phương pháp mã hóa dữ liệu mà có khả năng phát hiện lỗi khi lưu trữ hay truyền dữ liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X