• Tin học

    [ エラーていせいメモリ ]

    bộ nhớ chữa lỗi [error-correcting memory]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X