• n

    tiêu điểm điện tử/tiêu điểm tự động
    オートフォーカス方式 : phương thức tiêu điểm tự động

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X