• Kỹ thuật

    thanh dẫn được ghép đôi/thanh góp được ghép đôi [coupled bus]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X