• Tin học

  [ カンマひょうじ ]

  định dạng bằng dấu phẩy [comma format]
  Explanation: Là kiểu định dạng mà các trường dữ liệu phân cách nhau bằng dấu ,. Như trong các tệp có đuôi là .csv trong Excel.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X