• Kỹ thuật

    [ ガスかんつぎて ]

    cút nối ống gas [gas pipe joint]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X