• n-vs

  sự bắt lấy/sự nắm bắt lấy/bắt lấy/nắm bắt lấy/bắt/chộp
  彼はボールをダイビング・キャッチし、素晴らしいプレーを見せた: Anh ấy đã lao mình bắt bóng, trình diễn một trận đấu tuyệt vời
  私の犬はボールをキャッチすることができる: Con chó của tôi có thể chộp được bóng.

  Kỹ thuật

  cái kẹp [catch]
  đồ gá cặp [catch]
  móc/vấu [catch]
  thanh chắn/cặp/kẹp/cái chặn/cái hãm [catch]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X