• n

  đoàn thương nhân trên sa mạc
  人間と動物のキャラバンの一隊が、砂漠を横断した: Một đoàn thương nhân gồm cả người và động vật băng qua sa mạc
  キャラバンは山々を横切ってゆっくり旅していった: Đoàn thương nhân từ từ vượt qua các dãy núi
  キャラバンを先導する: Dẫn đầu đoàn thương nhân trên sa mạc.

  Kỹ thuật

  nhà lưu động [caravan]
  xe moóc để ở tạm [caravan]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X