• Tin học

    nhập liệu/nhập thông tin [key in]
    Explanation: Là nhập dữ liệu vào máy tính bằng key board.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X