• [ くえんさん ]

  n

  A-xít xi-tric
  クエン酸回路酵素: enzym mạch A-xít xi-tric
  クエン酸発酵: lên men A-xít xi-tric
  無水クエン酸: A-xít xi-tric không có nước
  クエン酸溶液: dung dịch A-xít xi-tric

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X