• Tin học

    xóa dữ liệu [clobber]
    Explanation: Xóa dữ liệu bằng cách ghi đè lên bằng các dữ liệu rác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X