• n

  thiếp mừng Nô en
  (人)からクリスマスカードが届いてとてもうれしい: rất vui khi nhận được thiệp mừng Nô en từ (ai)
  長い間会ってない友人にクリスマスカードを送る: gửi thiệp mừng Nô en tới những người bạn đã lâu không gặp
  クリスマスカードを出す: gửi thiệp mừng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X