• n

  thẻ tín dụng
  その国なら、まずどこへ行ってもクレジットカードが使える: có thể sử dụng thẻ tín dụng ở bất cứ nơi đâu trên đất nước đó
  クレジットカードで買い物をする: đi mua sắm bằng thẻ tín dụng
  現金かクレジットカードで払う: trả tiền bằng thẻ tín dụng hay bằng tiền mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X