• Tin học

    [ クレジットカード与信照会用端末 ]

    Thiết bị đầu cuối kiểm tra thẻ tín dụng [CAT/Credit Authorization Terminal]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X