• n

  chữ thập/cây thánh giá/đạo cơ đốc

  n

  gột

  n

  sự kiểm tra chéo/kiểm tra chéo
  クロス・プログラム: chương trình kiểm tra chéo

  Kỹ thuật

  khớp nối chữ thập/chỗ giao nhau [cross]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X