• Tin học

    chương trình dịch chéo [cross compiler]
    Explanation: Là bộ dịch cho phép dịch ra mã máy cho trên một nền phần cứng, nhưng đồng thời mã máy đó có thể chạy được trên nền các phần cứng khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X