• Tin học

    giao tiếp chéo [crosstalk]
    Explanation: Để chỉ sự ảnh hưởng do tín hiệu được truyền từ mạch này sang mạch khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X