• n, abbr

  phòng giữ đồ trong khách sạn
  クロークにかばんを預ける: gửi cặp sách trong trong phòng giữ đồ
  クロークで並んで待つ: xếp hàng ở phòng giữ đồ
  クローク係: người chịu trách nhiệm giữ đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X