• n

  dòng vô tính/hệ vô tính/sự truyền giống vô tính
  遺伝子クローン : truyền gen vô tính
  人間のクローン : sự truyền giống vô tính của loài người
  ヒト・クローンの技術: kỹ thuật truyền giống vô tính của con người

  Tin học

  sinh bản sao [clone]
  Explanation: Một bản sao về một chức năng của một thiết bị phần cứng, như máy tính cá nhân chẳng hạn có thể chạy được các phần mềm và sử dụng được tất cả các thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính IBM PC. Một bản sao về mặt chức năng của một chương trình, ví dụ một chương trình bảng tính mà đọc được các tệp tin và hiểu được hầu hết các lệnh của Lotus 1 - 2 - 3.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X