• adj-no

  binh biến

  n

  cuộc đảo chính/đảo chính
  クーデターで権力を掌握する: nắm giữ quyền lực trong cuộc đảo chính
  クーデターで行き詰まりを解決する: giải quyết những bế tắc bằng cuộc đảo chính
  クーデターに成功する: thành công trong cuộc đảo chính
  クーデターの失敗: thất bại của cuộc đảo chính
  深夜のクーデターをたくらむ: âm mưu đảo chính vào lúc nửa đêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X