• Tin học

  [ グラフィクス中核系 ]

  hệ lõi đồ họa/hệ đồ họa hạt nhân [Graphical Kernel System: GKS]
  Explanation: Là một chuẩn độ họa máy tính được quốc tế thừa nhận và được ANSI ( Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ) và ISO ( Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế) công nhận. GKS là một hệ giao tiếp cung cấp cho các lập trình viên các phương pháp chuẩn hóa về mô tả, điều tác, lưu trữ và chuyển giao các ảnh đồ họa. GKS hoạt động ở cấp ứng dụng (thay vì cấp phần cứng) và đối phó với các trạm làm việc logic - các tổ hợp thiềt bị nhập liệu và kết xuất (bàm phím, chuột, và màn hình) - thay vì với các thiết bị riêng lẻ. Kết quả là, đồ họa có thể là dữ liệu nhập hay kết xuất của nhiều thiết bị khác nhau và có thể được chuyển giao không mấy khó khăn. GKS được phát triển vào năm 1978 để điều quản các đồ họa hai chiều; một phiên bản sửa đổi sau đó, GKS- 3 D, đã mở rộng chuẩn thành đồ họa ba chiều.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X